Na czym polega regeneracja części do maszyn przemysłowych?

Spawanie suwnicyRegeneracja części to zespół czynności polegających na przywróceniu właściwości użytkowych uszkodzonym lub wyeksploatowanym częściom maszyny przemysłowej. Przeprowadzając ten proces, można odratować wiele kosztownych podzespołów uszkodzonych w czasie użytkowania i odłożyć w czasie zakup nowych części. Co istotne, część regenerowana jest nierzadko trwalsza od części oryginalnej, a koszt całej procedury jest w 99% niższy niż zakup nowej części.

 

Sposoby regeneracji części maszyny przemysłowej

Napawanie i spawanie laserowe to innowacyjne proces regenerowania maszyn i urządzeń oraz modyfikowania powierzchni elementów wykonanych z metali żelaznych i nieżelaznych. Stopione materiały tworzą napoinę cechującą się dużą czystością metalurgiczną oraz drobnoziarnistą delikatną strukturą, która doskonale stapia się z materiałem pierwotnym.

 

Regeneracja przez spawanie

Ten rodzaj regeneracji opiera się na nagrzaniu elementu w miejscu jego uszkodzenia do temperatury topnienia, a następnie aplikacji stopionego materiału dodatkowego w postaci drutu, proszku bądź specjalnej elektrody. Skutkiem regeneracji jest wypełnienie ubytku lub eliminacja powstałych nieciągłości. Ten rodzaje spawania dotyczy najczęściej ram, belek oraz wsporników. Kluczem do uzyskania wysokiej twardości warstwy wierzchniej jest właściwy dobór materiału spawalniczego.

 

Regeneracja przez napawanie

Celem regeneracyjnego napawania jest zwiększenie wymiarów bądź przywrócenie wyjściowych kształtów części nominalnych przez zaaplikowanie warstwy materiału dodatkowego na wyeksploatowaną powierzchnię. O efektach napawania decyduje nie tylko prawidłowy dobór materiałów, ale też doświadczenie spawacza oraz umiejętne kształtowanie natężenia prądu spawania. W przypadku przegrzania się materiału rodzimego napawanej części, efekt finalny może być całkowicie odmienny od zamierzonego. Regenerowanie części metodą napawania pozwala wydłużyć ich żywotność, jest szczególnie wskazane w przypadku elementów roboczych maszyn pracujących w glebie.