Czym jest proces śrutowania konstrukcji stalowych

piaskowanie

Komora śrutownicza znajduje się wewnątrz budynku, przestrzeń do obróbki strumieniowo-ściernej ma wymiary wewnętrzne: długość-12,5m, szerokość -4,5m i wysokość-4m.

Śrutownia SUKS1244 jest wyposażona w pełny mechaniczny system obiegu ścierniwa, co pozwala na skrócenie przerw podczas oczyszczania oraz na zmniejszenie potrzebnej ilości ścierniwa w obiegu. Opadający na powierzchnię podłogi ścierniwo jest zgarniane mechanicznie do brzegu komory, następnie jest transportowane do podnośnika kubełkowego i podawane do separatora ścierniwa. Oczyszczone ścierniwo spada do zbiornika zasobowego. Pod zbiornikiem jest zainstalowany jeden dozownik śrutu

Zasypywanie dozownika ścierniwem odbywa się automatycznie w czasie przerw w pracy. Rozpoczęcie i zakończenie procesu oczyszczania jest sterowane przez operatora poprzez przyciśnięcie lub popuszczenie przełącznika ręcznego montowanego na wężu śrutowniczym za dyszą.

Śrutownia jest wyposażona w moduł do odciągania i oczyszczania brudnego powietrza. Powietrze po oczyszczeniu wraca do komory.

Wykonujemy śrutowanie zgodnie z SA 2,5, czyli powierzchnia, która jest oglądana bez powiększenia, musi być całkowicie pozbawiona widocznego oleju, tłuszczu i brudu, a także zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłok malarskich oraz wszelkich ciał obcych.