Dofinansowanie projektu inwestycyjnego

Logotypy UE

„Remur-Rudniki” Sp.o.o. otrzymała dofinansowanie projektu inwestycyjnego:

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa – modernizacja ciągu technologicznego w zakładzie konstrukcji stalowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013

Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 453 566, 81zł.

Kwota dofinansowania: 166 516, 40zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

 

Projekt obejmował zakup maszyn:

1. Przecinarka gazowo–plazmowa pozwala wypalić z blach elementy o dowolnych kształtach wraz z otworami. Sterowanie CNC zapewnia wysoką dokładność wymiarową, a precyzyjne palniki gwarantują dobrą jakość powierzchni cięcia.

Przykładowe elementy po cięciu nową maszyna pokazano na zdjęciach Nr 1, 2, 3, 4.
Przed wprowadzeniem nowej technologii cięcia elementów z blachy używaliśmy palnika acetylenowo-tlenowego i metody ręcznej wykonywanej przez przepalacza.
Wydajność przecinarki gazowo-plazmowej szczególnie przy produkcji powtarzalnej jest kilkukrotnie wyższa.

2. Przecinarka taśmowa służy do cięcia stali kształtowej /kątowniki ,ceowniki itp./ Elementem tnącym jest metalowa piła taśmowa. Maszyna realizuje cięcie proste jak również pod kątem.

Stół podtrzymujący materiał pozwala na dokładne cięcie na wymiar.
Powierzchnia cięcia charakteryzuje się dużą gładkością i prostoliniowością.
Przykładowe elementy po cięciu przecinarką taśmową pokazano na zdjęciach Nr 5, 6, 7, 8.
Przed wprowadzeniem nowej metody cięcia stal kształtowa cięta była palnikiem tlenowo-acetylenowym metodą ręczną. Poprzednia metoda charakteryzowała się dużą niedokładnością, porowatością powierzchni, podtopieniami krawędzi.

Przykładowe elementy poprzednich metod cięcia pokazano na zdjęciach Nr 9, 10, 11.

 

ciecie-metalu-05
ciecie-metalu-04
ciecie-metalu-06
ciecie-metalu-07
ciecie-metalu-08
ciecie-metalu-09
ciecie-metalu-10
ciecie-metalu-11
ciecie-metalu-12
ciecie-metalu-13
ciecie-metalu-01
ciecie-metalu-02
ciecie-metalu-03